Uppgift 3201.

Bokför följande händelser för en mindre webbutik:

a. Varor köps in kontant för 100 kr inklusive moms 20 kr.
Kontonr: Debet Kredit


b. Varor säljs kontant för 200 kr inklusive moms 40 kr.
Kontonr: Debet Kredit


c. Reklam köps in på kredit för 2 000 kr inklusive moms 400 kr.
Kontonr: Debet Kredit


d. Varor säljs på kredit för 380 kr inklusive moms 76 kr.
Kontonr: Debet Kredit


e. Kontant inköp av blommor till kontoret för 800 kr inklusive moms 160 kr.
Kontonr: Debet Kredit


f. En faktura för en företagsförsäkring inkommer på 7 200 kr inklusive moms 1 440 kr.
Kontonr: Debet KreditUtförligt facit finns i boken.