Uppgift 4103.

Bokför årets resultat och avsluta bokslutstablån.

Konton Ingående saldoÅrets bokföring Omföringar Balansrapport
DebetKredit DebetKredit DebetKredit Tillgångar
1510 Kundfordringar 8 000 20 000 100000
1910 Kassa 15 000 60 000 25 000 50000
Eget kapital o skulder
2019 Årets resultat 0
2440 Leverantörsskulder 23 000 10 000 100000
Resultatrapport
Intäkter
3010 Försäljning 80 000 500000
Kostnader
4010 Varuinköp 30 000 150 000
5900 Reklam och PR 5 000 0
Summa
8999 Årets resultat 0
Summa 2300023000 115000115000 00