Uppgift 2303.

Hockeyprofiler AB tillverkar och säljer plastdetaljer till ishockeyutrustningar. Företaget brukar göra en likviditetsbudget varje kvartal. Gör färdigt likviditetsbudgeten för årets första kvartal. Alla belopp är exkl. moms.

JanuariFebruari Mars
Inbetalningar
Kontant försäljning 300 000 800 000 150 000
Betalning från kreditförsäljning 11 450 000 13 600 000 12 450 000
Summa inbetalningar
Utbetalningar
Kontanta inköp 90 000 220 000 150 000
Betalning av kreditköp 8 250 000 12 260 000 7 450 000
Nettolöner 900 000 900 000 900 000
Personalskatt 420 000 420 000 420 000
Arbetsgivaravgifter 410 000 410 000 410 000
Reklam 3 000 3 000 2 000
Lokalhyra 40 000 40 000 40 000
Ränta och amortering 55 000 54 000 53 000
Summa utbetalningar
Månadens överskott/underskott
Ingående balans 3 500 000
Utgående balans